Dr Kraśnicki Dariusz
Wrocław, ul. Kmicica 3 mapa
Prosimy o wcześniejszą rejestrację: 601 775 123
e-mail skype

Czy lekarz ma obowiązek powiadomić Wydział komunikacji

Bardzo pilne pytanie mianowicie...
czy Womp wysyła do wydziału komunikacji orzeczenie lekarskie
czy tylko do osoby, która to badanie robiła??

Zaznaczam, że chodzi o kolejne następne badanie,
bo ważność poprzedniego się skończyła.
Proszę o jak najszybszą odpowiedź.  Pozdrawiam
..
Tą odpowiedź znajdziesz w
Artykule 79.ustęp 8. Ustawy o kierujących pojazdami

W przypadku gdy w orzeczeniu lekarskim zostały stwierdzone
przeciwwskazania zdrowotne do kierowania pojazdem
albo wynikające ze stanu zdrowia ograniczenia,

uprawniony lekarz przesyła jego kopię:
albo
1) jednostce wykonującej ponowne badanie,
jeżeli osoba złożyła wniosek o przeprowadzenie ponownego
badania lekarskiego;
[chodzi tu o tzw badanie odwoławcze]

albo
2) staroście właściwemu ze względu na miejsce
zamieszkania osoby badanej,
po upływie 14 dni od dnia badania,
jeżeli osoba badana lub podmiot kierujący na badania
nie złożyła wniosku o przeprowadzenie ponownego badania
albo orzeczenie lekarskie zostało wydane
po przeprowadzeniu ponownego badania.
[Starosta jest tutaj równoznaczny z wydziałem komunikacji]

...
Podobny zapis w przypadku psychologów zawiera

Art. 84 ustęp 5. W przypadku gdy orzeczenie psychologiczne
zawiera przeciwwskazania, o których mowa w ust. 1,
kopię orzeczenia uprawniony psycholog przesyła:

2) staroście właściwemu ze względu na miejsce
zamieszkania osoby badanej,
po upływie 14 dni od daty badania,
jeżeli osoba badana nie złożyła wniosku
o przeprowadzenie ponownego badania
albo orzeczenie psychologiczne zostało
wydane w wyniku ponownego badania.

..

Tak więc sytuacja powiadamiania wydziału komunikacji
dotyczy jedynie orzeczeń negatywnych
lub z kodami ograniczeń zdrowotnych.

Jak jest pozytywne to lekarz nie musi nić robić

Podziel się:

Napisz komentarz

O autorze

Dr Kraśnicki Dariusz

ul. Kmicica 3, Wrocław

 

Prosimy o wcześniejszą rejestrację: e-mail

lub tel. 601 775 123

Pytania? Opinie?