Dr Kraśnicki Dariusz
Wrocław, ul. Kmicica 3 mapa
Prosimy o wcześniejszą rejestrację: 601 775 123
e-mail skype

Brak widzenia obuocznego

Brak widzenia obuocznego /najczęściej wrodzony lub pourazowy/ jest najczęstszą przyczyną dyskwalifikacji z powodów zdrowotnych dla kierowców ciężarówek, autobusów lub motocykli czy taxi.

 • Z reguły osoby te są na wstępie odrzucane przez lekarza okulistę, ale również przez psychologa  podczas badań psychotechnicznych na stereometrze.

  Widzenie przestrzenne jest jednym z warunków bezpiecznego poruszania się po drodze, szczególnie dla kierowców jeżdżących ciężkim sprzętem /ciężarówki czy autobusy/.

  Aby otrzymać prawo jazdy,test na widzenie przestrzenne muszą przejść kierowcy kategorii A C D i wyższych.

  • Brak widzenia stereoskopowego dyskwalifikuje wszystkich kierowców zawodowych kat C D w rozumieniu ustawy o transporcie drogowym [wszystkich jeżdżących ciężarówkami i autobusami]

  Widzenie przestrzenne u kierowców aut służbowych

   

   Wada widzenia przestrzennego - kierowca taxi - również nie może jeździć zawodowo

   Brak widzenia przestrzennego dyskwalifikuje również kierowców pojazdów uprzywilejowanych, instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy- nawet tylko z prawem jazdy Kat B

   • Zez brak widzenia obuocznego - dyskwalifikuje  wszystkie grupy kierowców wymienionych wyżej.

   Widzenie stereoskopowe jest sprawdzane przez okulistę oraz psychologa za pomocą różnych testów na widzenie obuoczne - np stereometr, test muchy i wiele innych.

   Stereoskopowe widzenie

   Badanie okulistyczne widzenie obuoczne jest obowiązkowym elementem badania kandytata na kierowcę.

   Niedowidzenie jednego oka a prawo jazdy - w zasadzie dopuszczalne tylko przy kategorii B - amatorskie prawo jazdy / i wyklucza pod pewnymi warunkami prowadzenia tego pojazdu jako pracownik przedstawiciel handlowy.

   Badania psychotechniczne dla kierowców zawodowych/często kat B/, mających problem z widzeniem stereoskopowym, z reguły kończą się orzeczeniem negatywnym !!

   Podziel się:

   # Odp: Brak widzenia obuocznego

   Ludwik, <rambo321@poczta.fm> / 30 Maj 12  
   avatar

   Prawo jazdy kategorii B posiadam już 13 lat. Ale dłuższego czasu marzy mi się prawo jazdy kat. A. Okulista zawsze mówił , że jako jednooczny nigdy nie dostanę pozwolenia od jednej z lekarek dowiedziałem się ze w zdrowe oko może mi wpaść mucha i stworze zagrożenie na drodze(bzdura bo od tego jest kask). Ale dokopałem się do czegoś takiego i może to być coś co może mi pomóc ?.
   A więc
   DYREKTYWA 2006/126/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
   z dnia 20 grudnia 2006 r.
   w sprawie praw jazdy
   http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:403:0018:0060:PL:PDF
   Do której Polska z racji tego, że jest członkiem UE powinna się stosować.
   Cytat z niej który najbardziej będzie nas interesował:
   "ZAŁĄCZNIK III
   MINIMALNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE FIZYCZNEJ I PSYCHICZNEJ ZDOLNOŚCI DO KIEROWANIA
   POJAZDAMI O NAPĘDZIE SILNIKOWYM
   DEFINICJE
   1. Do celów niniejszego załącznika kierowców klasyfikuje się w dwóch grupach:
   1.1. Grupa 1:
   kierowcy pojazdów kategorii A, A1, A2, AM, B, B1 i BE.
   1.2. Grupa 2:
   kierowcy pojazdów kategorii C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 i D1E
   WZROK
   6. Wszystkie osoby ubiegające się o prawo jazdy poddają się właściwemu badaniu w celu upewnienia się, czy posiadają one odpowiednią ostrość widzenia do kierowania pojazdami o napędzie silnikowym. W przypadku wątpliwości co do odpowiedniej zdolności widzenia osoby ubiegającej się o prawo jazdy, osoba taka poddaje się badaniu przez właściwy organ medyczny. Podczas takiego badania zwraca się szczególną uwagę na: ostrość widzenia, pole widzenia, widzenie w półmroku oraz na postępujące wady wzroku.
   Do celów niniejszego załącznika soczewek wewnątrzgałkowych nie uważa się za soczewki korekcyjne.
   Grupa 1:
   6.1. Osoby ubiegające się o prawo jazdy lub o przedłużenie terminu jego ważności muszą wykazać się obuoczną ostrością widzenia, w razie konieczności — przy zastosowaniu soczewek korekcyjnych, wynoszącą przynajmniej 0,5 dla obu oczu naraz. Praw jazdy nie wydaje się ani nie przedłuża się okresu ich ważności, jeżeli podczas badań lekarskich okazuje się, że poziome pole widzenia wynosi mniej niż 120o, z wyjątkiem przypadków wyjątkowych, należycie uzasadnionych na podstawie przychylnej opinii lekarskiej i pozytywnego wyniku egzaminu praktycznego, lub gdy okazuje się, że dana osoba posiada inną wadę wzroku, która mogłaby zagrażać bezpiecznej jeździe. W przypadku wykrycia lub zgłoszenia postępującej wady wzroku prawo jazdy może zostać wydane lub jego okres ważności może zostać przedłużony, z zastrzeżeniem, że osoba ubiegająca się o to podda się regularnemu badaniu przez kompetentny organ medyczny.
   6.2. Ostrość widzenia u osób ubiegających się o wydanie prawa jazdy lub o przedłużenie okresu jego ważności, u których występuje całkowita utrata możliwości widzenia na jedno oko, albo u osób widzących wyłącznie za pomocą jednego oka (np. w przypadku diplopii), musi wynosić przynajmniej 0,6, w razie konieczności z zastosowaniem soczewek korekcyjnych. Właściwy organ medyczny musi poświadczyć, że osoba dana widzi na jedno oko przez wystarczająco długi czas, aby umożliwić dostosowanie, a pole widzenia na to oko jest prawidłowe.
   "
   Najbardziej interesujący jest pkt 6.2 jeżeli się mylę to niech Pan mnie poprawi ale wynika z niego, że musi być sprawne jedno oko aby dostać prawko na A i B
   Prawnikiem nie jestem ale jeżeli dobrze kombinuje to prawo polskie powinno być dostosowane do unijnego.
   Była też DYREKTYWA KOMISJI 2011/94/UE
   z dnia 28 listopada 2011 r.
   zmieniająca dyrektywę 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw jazdy ale nie zmieniła pkt cytowanych wyżej. Czy jest szansa na moje prawko kat A ?
   Pozdrawiam

   Napisz komentarz

   O autorze

   Dr Kraśnicki Dariusz

   ul. Kmicica 3, Wrocław

    

   Prosimy o wcześniejszą rejestrację: e-mail

   lub tel. 601 775 123

   Pytania? Opinie?