Dr Kraśnicki Dariusz
Wrocław, ul. Kmicica 3 mapa
Prosimy o wcześniejszą rejestrację: 601 775 123
e-mail skype

Zatajenie cukrzycy a prawo jazdy zawodowe

Czy warto, abyś zatajał cukrzycę typu pierwszego podczas
badań na prawo jazdy zawodowe?

Witam.
Moim marzeniem jest jazda Tirem
ale choruję na cukrzycę typu pierwszego od 5 roku życia.

Znajomy powiedział mi,
że to nie problem,
gdyż on też ma cukrzycę i jeździ samochodem ciężarowym,
a sprawe załatwił tak,
że przy pierwszych badaniach lekarskich
kolega podał za niego krew w labolatorium.

Wyniki wyszły prawidłowe,
psychotesty już zaliczył sam i resztę
badań u specjalistów również.
Dostał badania na 5 lat
i cieszy sie nowymi uprawnieniami oraz realizuje swoje marzenia.

Cukrzyk nie ma prawa do godziwej pracy,
nie ma prawa do renty a jedyne swiadczenie jakie otrzymuje
to 153 zł miesięcznie.

Czy taki proceder jest surowo karany
i jaka jest szansa na wykrycie i odebranie uprawnień?

Bardzo proszę doktora o pomoc,
gdyż jest Pan jedyną osobą, którą mogę o to zapytać.
....

Zacznijmy od zacytowania fragmentów rozporządzenia
badań kierowców dotyczących cukrzyków.
..
Oświadczam,
że jestem świadomy/a konieczności
zgłoszenia się do ponownej oceny stanu zdrowia
w celu stwierdzenia istnienia
lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami
w przypadku:
1) wystąpienia u osób chorych na cukrzycę
w porze czuwania epizodu ciężkiej hipoglikemii,
także niezwiązanego z kierowaniem pojazdami,

2) wystąpienia napadu padaczki lub drgawek.

V. Pouczony/a o odpowiedzialności karnej
z art. 233 Kodeksu karnego –
oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.

..........
Można orzec brak przeciwwskazań zdrowotnych
do kierowania pojazdami pod następującymi warunkami:

a) przedstawienia pozytywnej opinii lekarza specjalisty
w dziedzinie diabetologii
albo innego lekarza prowadzącego leczenie cukrzycy,
w tym o braku innych przeciwwskazań zdrowotnych
do kierowania pojazdami związanych z cukrzycą,

b) przeprowadzania regularnych kontrolnych badań lekarskich,
właściwych dla każdego przypadku,
przy czym okres pomiędzy badaniami
nie może przekraczać trzech lat,
a w przypadku insulinoterapii - roku,

c) wykazania przez osobę badaną
pełnej świadomości ryzyka hipoglikemii, 
w szczególności zagrożenia utratą przytomności,
oraz poinformowanie jej 
o konieczności zgłoszenia się do ponownej oceny
braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami
w przypadku wystąpienia w porze czuwania
epizodu ciężkiej hipoglikemii,
także niezwiązanego z kierowaniem pojazdami,

d) prowadzenia kontroli nad przebiegiem choroby
przez osobę badaną,
zgodnie ze wskazaniami lekarza specjalisty
w dziedzinie diabetologii
albo innego lekarza prowadzącego leczenie cukrzycy,
w tym poprzez regularne monitorowanie stężenia glukozy we krwi,
przynajmniej dwa razy dziennie
oraz w porach dnia związanych 
z kierowaniem pojazdami,

e) udokumentowania kontroli nad przebiegiem
choroby przez lekarza prowadzącego leczenie cukrzycy.

Podziel się:

Napisz komentarz

O autorze

Dr Kraśnicki Dariusz

ul. Kmicica 3, Wrocław

 

Prosimy o wcześniejszą rejestrację: e-mail

lub tel. 601 775 123

Pytania? Opinie?